CPBLTV館2023全賽事30天序號上架7ELEVEN ibon囉!購買路徑:ibon機台>繳費/儲值>數位商品>CPBLTV
姥姥的餃子館

此片支援的裝置

手機、平板、電腦、電視、頭戴裝置

姥姥的餃子館

The Old Lady’s House of Dumplings

2017. 全40集 .普遍級 .HD畫質

  • 類型

    陸劇

  • 發音

    國語

  • 星等

    4.3

  • 下架時間 

我的星等
影片給分

姥姥的餃子館

此片支援的裝置

手機、平板、電腦、電視、頭戴裝置

姥姥的餃子館

The Old Lady’s House of Dumplings

2017. 全40集 .普遍級 .HD畫質

我的星等
影片給分

其他人也看了

姐妹兄弟
全42集

姐妹兄弟

我的二哥二嫂
全40集

我的二哥二嫂

什剎海
全42集

什剎海

生活像陽光一樣燦爛
全40集

生活像陽光一樣燦爛

星光燦爛
全40集

星光燦爛

我的父親母親
全38集

我的父親母親

有你才幸福
全35集

有你才幸福

平凡歲月
全44集

平凡歲月

人活一張臉
全35集

人活一張臉

假如生活欺騙了你.
全40集

假如生活欺騙了你.

創業年代
全45集

創業年代

哥哥姐姐的花樣年華
全50集

哥哥姐姐的花樣年華

請你原諒我
全30集

請你原諒我

父母愛情
全43集

父母愛情

父愛如山
全29集

父愛如山

春草
全33集

春草

我和我的他們
全36集

我和我的他們

正陽門下小女人
全48集

正陽門下小女人

旱碼頭
全33集

旱碼頭

在遠方
全54集

在遠方

情深緣起(半生緣)
全49集

情深緣起(半生緣)

大話紅娘
全44集

大話紅娘

那年青春我們正好
全39集

那年青春我們正好

今天不是最後一天
全8集

今天不是最後一天

芝麻胡同
全55集

芝麻胡同

嘿!老頭
全37集

嘿!老頭

逆流而上的你
全40集

逆流而上的你

合夥人
全40集

合夥人

娘道
全76集

娘道

月嫂先生
全45集

月嫂先生

相關影片

婆婆的鐲子
全23集

婆婆的鐲子

親愛的孩子們
全40集

親愛的孩子們

陪你漫步這個世界
全46集

陪你漫步這個世界

葉落長安
全40集

葉落長安

我是真的愛你
全40集

我是真的愛你

我和我的他們
全36集

我和我的他們

我和我的小姨
全38集

我和我的小姨

我要和你做兄弟
全30集

我要和你做兄弟

你是我兄弟
全36集

你是我兄弟

姐妹兄弟
全42集

姐妹兄弟

爺們兒
全34集

爺們兒

喬家的兒女
全36集

喬家的兒女

對你的愛很美
全40集

對你的愛很美

東四牌樓東
全48集

東四牌樓東

大話紅娘
全44集

大話紅娘

下海
全37集

下海

我的父親母親
全38集

我的父親母親

平凡歲月
全44集

平凡歲月

哥哥姐姐的花樣年華
全50集

哥哥姐姐的花樣年華

正陽門下小女人
全48集

正陽門下小女人

傳奇大掌櫃
全44集

傳奇大掌櫃

張衛國的夏天
全12集

張衛國的夏天

月裏青山淡如畫
全23集

月裏青山淡如畫

變成你的那一天
全26集

變成你的那一天

愛很美味
全20集

愛很美味

妻子的秘密世界
全25集

妻子的秘密世界

半城明媚半城雨第一季
全12集

半城明媚半城雨第一季

半城明媚半城雨第二季
全12集

半城明媚半城雨第二季

劉墉追案
全45集

劉墉追案

念念無明
全6集

念念無明

我叫劉金鳳
全37集

我叫劉金鳳

周生如故
全24集

周生如故

九州天空城2
全34集

九州天空城2

少年歌行
全40集

少年歌行

少年派2
全40集

少年派2

休想行刺本王小姐
全24集

休想行刺本王小姐

瞧這一家子
全30集

瞧這一家子

請你原諒我
全30集

請你原諒我

人活一張臉
全35集

人活一張臉

媚者無疆
全36集

媚者無疆

當家主母
全35集

當家主母

國子監來了個女弟子
全30集

國子監來了個女弟子

俠探簡不知
全24集

俠探簡不知

老有所依
全41集

老有所依

我們的四十年
全60集

我們的四十年

春草
全33集

春草